Gemeenten

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari 2022 zijn er al ruime 80.000 inwoners van Oekraïne naar Nederland gevlucht. Gemeenten hebben de wettelijke taak om voor opvang te zorgen voor deze vluchtelingen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er per iedere 1.000 inwoners in Nederland inmiddels 5 personen afkomstig uit Oekraïne. Ongetwijfeld worden in uw gemeente ook vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen.

Naast de taak die u als gemeente heeft om voor opvang te zorgen, kunt u ook vragen krijgen over ondersteuning en begeleiding naar werk voor vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds 1 juli 2022 kunnen vluchtelingen uit Oekraïne gebruik maken van de dienstverlening van gemeenten met betrekking tot arbeidsbemiddeling als niet-uitkeringsgerechtigde. Hoewel het zwaartepunt van de dienstverlening naar verwachting zou liggen op het informeren van werkzoekenden over rechten en plichten en het rechtstreeks bemiddelen naar werk, blijkt uit de praktijk dat er toch vaak specifieke trajecten nodig zijn om vluchtelingen uit Oekraïne succesvol en duurzaam naar werk te bemiddelen.

Veel Oekraïense werknemers die naar Nederland zijn gekomen willen graag aan de slag. Meerdere Oekraïners lopen er echter tegenaan dat ze de Engelse taal onvoldoende machtig zijn om zelfstandig te kunnen solliciteren. Maar ook spelen er cultuurverschillen (omgangsvormen) waar aandacht voor nodig is. Dit neemt niet weg dat ze verantwoordelijke en gemotiveerde arbeiders zijn, die snel kunnen leren én heel handig zijn met google vertaler. Omdat gemeenten niet altijd alle expertise voor deze specifieke doelgroep in huis heeft, wordt vanuit het ministerie van SZW de samenwerking met private partijen aangemoedigd. Stellika is zo’n private partij en kan u als gemeente hierbij van dienst zijn.

Vanuit ons samenwerkingsverband helpt Stellika Nederlandse werkgevers en Oekraïense werknemers elkaar te vinden en te verstaan. Stellika spreekt de taal en kent de cultuur als geen ander. Maar onze dienstverlening gaat verder dan alleen dat. Wij verzorgen het gehele proces van werving & selectie voor u. Zo verzorgen wij de screening, het matchingsproces, bieden een tolkdienst en nazorg. Wij blijven ten minste gedurende de looptijd van de proefperiode beschikbaar als vangnet om eventuele onduidelijkheden op de werkvloer te verhelderen en staan de vluchteling bij wanneer deze belemmeringen ervaart. Optioneel kunnen wij ondersteunen bij de administratieve handelingen in relatie tot overige voorzieningen zoals Toeslagen, kinderbijslag en kinderopvang en het controleren van arbeidsovereenkomsten of deze conform de Nederlandse wet- en regelgeving zijn. Zo verkleinen wij voor u het risico op uitbuiting van Oekraïeners. Vanzelfsprekend informeren wij u tijdig over de gevolgen voor het leefgeld bij werkaanvaarding.

Neem vrijblijvend contact met ons op of meld u aan door middel van het contactformulier voor een kennismakingsgesprek! Wij staan voor u klaar en vertellen u graag wat wij voor u kunnen betekenen.